Một số hoạt động mới được cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Mai triển khai trong 2 năm qua tại trường Tiểu học Dịch Vọng B:
1. Nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua Hội nhập Quốc Tế
2. Nâng cao đầu tư, sử dụng cớ sở vật chất
3. Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

One Reply to “Báo cáo nhà giáo tâm huyết ,sáng tạo – Hiệu trưởng trường tiểu học Dịch Vọng B”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *