Một số tờ báo phương Tây nhận xét rằng hiện nay Việt Nam đang phải một mình đối mặt với những quyết đoán của Trung Quốc mà không có nhiều hỗ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment