Mấy ngày gần đây, truyền thông nước ngoài đang lan truyền thông tin rằng tàu hộ vệ Gepard của Việt Nam đã ra khu vực Tư Chính và phía Trung Quốc cũng…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment