#VVNA #Bienqlong
Video giới thiệu cuộc sống biển bình yên của người dân quê tôi. Biển cho chúng ta nhiều và cũng lấy đi nhiều thứ. Những công việc mưu sinh hàng ngày của dân quê tôi

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

20 Replies to “Bắt Ngao Đánh Cá Bắt Vẹm Xanh Khi Thủy Triều Xuống | Cuộc sống biển bình yên”

Leave a Comment