VTC Now | Một nhóm người Trung Quốc vừa bị công an Đà Nẵng bắt giữ để điều tra về hành vi sản xuất các sản phẩm đồi trụy và quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

4 Replies to “Bắt nhóm người Trung Quốc thuê trẻ sản xuất clip đồi trụy”

  1. CA bắt giữ bọn tội phạm TQ để GIAỈ GIAO,DÂÑ ĐỘ về TQ . Coǹ taì liêụ thì giữ laị lâu lâu xem..giải trí..

  2. Bọn tàu Khựa sang Việt Nam chưa bao giờ có mục đích tốt. Phải truy đuổi bằng hết bọn này ra khỏi đất nước.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *