BẢY ĐIỀU CHA DẠY CON, NHẠC THIỀN AN NHIÊN TỰ TẠI.
Tất cả những gì người cha đúc kết qua kinh nghiệm, qua vấp ngã của cuộc đời mang truyền đạt cho con, mong con khôn lớn trưởng thành không phải đi đường vòng.
Hãy đăng ký để nhân được nhiều bài hay nữa:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “BẢY ĐIỀU CHA DẠY CON, NHẠC THIỀN AN NHIÊN TỰ TẠI.”

Leave a Comment