Để có beat hoàn chỉnh hoặc đặt hoà âm phối khí, vui lòng gọi 0935.512958.
Email: tuongmusic@gmail.com

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *