QTV | Hưởng ứng chương trình hành động giảm thiểu rác thải nhựa, các cơ sở y tế trong đó có bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng đang thực hiện nhiều biện pháp hạn chế phát sinh rác thải nhựa từ hoạt động khám chữa bệnh ra môi trường.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment