Công ty Sang Long lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp cho trường tiểu học Thần Đồng Q12 TP HCM.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *