Tất cả công việc phải làm hoàng thành trong buổi sáng để đón khách. Bếp chính lam công việc, nước sốt, các loại lẩu, cơm… Đứng thớt ra thịt, cá,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *