Tải file tại:

Hướng dẫn tạo biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel theo mẫu có sẵn của bên A

Chỉnh sửa file excel liên kết tự động giữa các sheet với nhau để tạo và quản lý biên bản nghiệm thu thuận tiện hơn.

Xem thêm:
1. Tạo hồi ký thi công công trình bằng excel:

3. Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel Phần 1:

2. Tạo và quản lý biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bằng excel – Phần xây dựng:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

3 Replies to “Biên bản nghiệm thu xây dựng Word to Excel Phần 2”

  1. rất hay a ah . như cái tên của ng ký biên bản a làm phúc tạp quá ở thông tin ban đầu mình tách riêng ông/ bà và chức vụ đi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *