Commentary on the Tale of Kiều.

English Translation:

You can support us by:
– donating:
– helping to caption & translate: or

Help us caption & translate this video!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

9 Replies to “Bình Thơ Kiều | Sr. Dang Nghiem | Deer Park Monastery 2-24-2019”

 1. con xin tri ân bài Pháp của sư cô. Tiêu đề là bình thơ Kiều nhưng nội dung còn rộng hơn thế nữa, thật sự rất ý nghĩa. Thanks u so much, from Vietnam with love

 2. You can find the English translation here:
  https://soundcloud.com/deerparkdharmacast/2019-02-24-sr-dang-nghiem

 3. Thơ Kiều là sách gối đầu của những gái lầu xanh ở vn, dùng để bói toán và than thân trách phận. Nếu còn trẻ xuất gia thì không nên vướng mắc phiền nảo vào đời sống nàng Kiều.

 4. Sư cô nói Thuý Kiều là người làm thơ thì hay hơn là người viết thơ.
  …Lòng thơ lai láng bồi hồi,
  Gốc cây lại vạch một bài cổ thi. (Kiều)

 5. Dear Sister D, great to see your smile and hear your musical vietnamese language on this video, subtitles would be nice about this Tale of Kieu . I hope your lecture in Massachussets in March will be put on youtube. Lovely greetings """"

 6. Ôi truyện Kiều rất lãng mạn như Thúc Sinh có vợ mà Kiều tiếp tục trăng hoa. Khi nhan sắc già nua thì Kiều mới hồi tâm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *