Cách copy số phân số từ Word sang Excel không mất định dạng,
Cách đánh phân số vào Excel không làm mất định dạng

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Bỏ định dạng ngày tháng trong excel”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *