Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Bộ GDĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới, 24 cuốn NXB Giáo dục | Alive World
Trong số 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới có 24 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt…
#Alive_World

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *