TinTuc #TinNong #GiaoDuc Dù học sinh V.B.P. bỏ học giữa chừng, giáo viên và hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Lâm vẫn làm hồ sơ khống cho em P. lên lớp.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *