Bố không đội mũ bảo hiểm hại con gái bị ô tô tông vì qua đường không quan sát.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://dahek.net/category/o-to-xe-may-xe-khac

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *