Sau khi thu hoạch thì bà con phải tiến hành bón phân cho cây trồng để lấy lại sức sau quá trình dài nuôi quả, đồng thời chuẩn bị ra hoa cho năm tiếp…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *