– Bữa tối đầu tiên của 2 chị em Gia Linh và em Cò ở phòng trọ là Mì tôm cốc Hảo Hảo. Hai chị em Gia Linh và em Cò tranh nhau đồ chơi mẹ nói 3 lần mà không được đã đuổi gia linh và em cò ra khỏi nhà. Gia Linh và em Cò đi thuê phòng trọ, phòng trọ mà gia linh và em cò thuê đã cũ và bẩn nên Gia Linh và em cò phải dọn dẹp và trang trí lại phòng trọ của mình, khi dọn dẹp và trang trí xong thì cũng đã rất muộn gia linh và em cò ăn tạm mì tôm và bữa tối đầu tiên tại phòng trọ của mình Gia Linh và em cò ăn mì tôm hảo hảo. Mời các bạn xem thêm:
– Gia Linh và em Cò mua sắm đồ dùng nhà bếp chuẩn bị cho cuộc sống tự lập của 2 chị em:
– Gia Linh và em Cò đã cố gắng dán giấy trang trí xong phòng trọ của mình:
– Hai chị em Gia Linh và em Cò trang trí phòng trọ dùng cháo dán giấy lên tường:
– Hai chị em tranh nhau đồ chơi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà (Gia Linh và em Cò thế vai):
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *