Lứa này đá không thật sự giỏi. Không đột phá như Công phương Không chạy nhanh như(Phan Văn Đức, Hồng Duy, Văn Toán) Không chuyền đẹp như Xuân …

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/bong-da

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *