From source: The Next Step In The Game The Secondary Enlightenment- Teal Swan
For education purpose only!

Trong tập này, Teal Swan đưa ra một bài giảng mang tính cách mạng về bước tiếp theo trong Đại Cuộc. Teal Swan giải thích rằng có Giác ngộ nguyên thuỷ- vốn thuộc cá nhân; và Giác ngộ Cấp ll- vốn thuộc đại đồng và sau đó giải thích rằng để Giác ngộ Cấp ll xảy ra, nhiều nguyên tắc mà chúng ta đã hiểu trong sự giác ngộ nguyên thuỷ phải bị loại bỏ.

Đăng ký để nhận một video mới mỗi thứ bảy:

————————————————– ————————————

Nếu bạn đang gặp khủng hoảng hoặc nếu bạn hoặc bất kỳ người nào khác có thể cảm thấy tự tử hoặc gặp nguy hiểm, các tài nguyên sau đây có thể cung cấp trợ giúp ngay lập tức:
https: // thecompletion process.com/get-help-now/

————————————————– ————————————

Teal Swan là một nhà cách mạng cho sự biến đổi cá nhân và là một trong những người sống có ảnh hưởng tinh thần nhất trên thế giới. Là một tác giả, diễn giả và ngôi sao truyền thông xã hội nổi tiếng, cô đi khắp thế giới để dạy phát triển bản thân và dạy mọi người cách biến đổi nỗi đau về cảm xúc, tinh thần, thể chất và tâm linh.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://dahek.net/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *