Buổi câu đêm trên sông đồng nai và con cá tra 12,5kg “hiếu like fishing ”

Hôm nay anh em mình lại đi câu cá tra ban đêm và lên được 1 em Hugo 12,5kg, mời các bạn xem nhé

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

18 Replies to “Buổi câu đêm trên sông đồng nai và con cá tra 12,5kg “hiếu like fishing “”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *