Buổi trải nghiệm thiết kế đèn kéo quân giúp các em HS nhớ về lịch sử cũng như giáo dục lòng yêu nước, hình ảnh trên cây đèn thường nói về việc…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment