Để có vườn trường đẹp các em học sinh đã có buổi lao động cuốc đất trồng hoa rất tích cực.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment