Chương trình tuyên truyền và giới thiệu ca khúc, chủ đề Quê Hương và Biển Đảo, giới thiệu ca khúc mới do Câu Lạc Bộ sáng tác Q2 tổ chức, nhân…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *