#ryukinbaby #fry14days #goldfisbaby #cavangsinhsan

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

One Reply to “Cá sau 14 ngày tập cho ăn trùng chỉ”

Leave a Comment