– Xem nhiều video hơn tại:
– Liên hệ sđt: 0964.73.22.88 hoặc email: duyhieua1t@gmail.com

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

21 Replies to “Các bài toán về trung bình cộng (Phần 1)”

  1. Giảng hộ e bài này ạ TBC của 2so là 1000 biết số thứ nhất hơn số thứ 2 là 640 tìm 2so đó

  2. Trung bình công của 2kho thóc là384 tạ biết số thóc ớt kho 2 dựng 218 tạ tìm số thóc ở kho 1
    Trả lời ?

  3. Trung bình cộng của bốn số là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau biết một trong 4 số là 2055. tìm tổng 3 số còn lại, mong mọi người giúp ??
    TRẢ LỜI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *