Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

29 Replies to “Các bài toán về Trung bình cộng (Phần 2)”

  1. Trung bình cộng của hai số thập phân là 201,6.Tìm hai số đó, biết số lớn hơn số bé là 1,6 đơn vị thầy giải hộ con

  2. 😀😁😂😃😄😆😆😙☺😎😍😗😇🙂😙😊😘😏😝🙁😓😢😞🤑😛😯😫☻😡😳😧😰👿😸😵😵☻👿☹😡😳😡👽👦😽😿🙈🙊👦👧👴👶👼👮🙎🙆🙋🕴💏💏👥👤👤👤👤👭💏💏👆💑💑👪💪💪🙋🙆🙅🙎🙌👭👆💑👪👪👪👉👈☝🖕👇✌✌🙇🙆🙏👫🙎🗣🙋🕴👭👫🙏🙌👤💃👪👭👉👬💏👪🖖🖐✋🖐🖖🙏👭💑👪👉👆👇💪👭🙌💔💖💗💚💟💢💛💟🎒👟👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👚👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👞

  3. Trung bình cộng của bốn số là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau biết một trong 4 số là 2055. tìm tổng 3 số còn lại, mong mọi người giúp ??
    TRẢ LỜI

Leave a Comment