Phơi khô, để bảo quản ấu trùng để dành cho vật nuôi ăn dần…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

One Reply to “Cách bảo quản ấu trùng ruồi lính đen .Thử đem ấu trùng đi phơi khô”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *