cài đặt mật khẩu cho máy tính, đặt mật khẩu cho máy tính, đặt password cho máy tính, cài mật khẩu cho máy tính, win 7

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

6 Replies to “Cách cài đặt mật khẩu password cho máy tính”

  1. tại sao mình cũng làm như vậy nhưng cuối cùng nó hiện ra là:windows cannot change the password.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *