Trong bảng trên Word 2016 & 2019, để căn nội dung vào chính giữa ô cho thật chuẩn, bạn cần phải sử dụng chức năng Align Table.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment