chia sẻ cùng các bạn cây ổi trồng trong chậu ra trái rất ngon.với cách trồng này các bạn sẽ cây ổi vừa làm kiểng vừa có trái ăn.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *