Cách chép hình từ iPhone vào máy tính bằng iTools
Bạn có thể sao chép hình từ iPhone vào máy tính thật đơn giản với iTools. Cách cài iTool :
Bài viết cụ thể:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

17 Replies to “Cách chép hình từ iPhone vào máy tính bằng iTools”

  1. chép từ iphone ra PC thì chỉ cần chép bình thường được mà bạn ^^! Iphone lúc này như 1 cái ổ cứng …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *