Video được thực hiện bởi Nguyễn Thế Phúc
Email: nguyenthephuc@gmail.com
Blog:
Homepage:
Xem thêm cách gõ các công thức toán học khác:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

25 Replies to “Cách gõ dấu gạch trên cho công thức toán trong MS Word 2007-2013”

Leave a Comment