Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

21 Replies to “Cách gõ tiếng việt có dấu trên điện thoại hoặc máy tính (kiểu telex)”

  1. จๅขยๅยไยๆสำสพนพนำงบำ

  2. Cái này đem cho ba má coi chứ nhắn tin với ba má mà ba má ghi chữ không dấu đọc không có hiểu 😂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *