Đây là cách nhanh nhất giúp các bạn có gộp hoặc tách ô trên bảng trong word. Thông qua video này có thể giúp bảng tạo ra bảng biểu đa dạng phù hợp với nhu cầu của các bạn.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

3 Replies to “cách gộp hoặc tách ô trên bảng trong word 2003”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *