Cách ẩn, hiện thanh công cụ menu Ribbon trong Word, Excel, PowerPoint trong Microsoft Office 2007, 2010, 2013. Hướng dẫn hiển thị thanh công cụ menu Ribbon bị ẩn trong office

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

20 Replies to “Cách hiện thanh công cụ trong Word, Excel, PowerPoint”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *