Truy cập:
để xem nhiều thông tin hơn!
Cách in trang chẵn lẻ trong word thường được áp dụng trong trường hợp máy in của chúng ta không in được hai mặt. Vì vậy cần phải in hai lần, lần một là các trang chẵn và lần hai là toàn bộ các trang lẻ hoặc ngược lại.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment