Cách làm này là để đất được nghỉ ngơi có thời gian làm hoai mục gốc rễ rau cũ,tiêu diệt mầm bệnh có trong đất và tăng độ phì nhiêu cho cây trồng lứa tiếp theo.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

2 Replies to “Cách làm lại đất để chuẩn bị trồng rau vụ đông xuân”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *