Cách mà ở Úc họ thu gom rác thải loại cứng như thế này đây | nhà mình cũng tống rác cho gọn gàng

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

6 Replies to “Cách mà ở Úc họ thu gom rác thải loại cứng như thế này đây | nhà mình cũng tống rác cho gọn gàng”

  1. Andrew nhìn thấy dễ cưng,ảnh bập bẹ nói chuyện rồi,lẹ thiệt. Chúc mừng Hải sắp thành công dân Úc , nộp đơn bao lâu mới được thi vậy em?

Leave a Comment