Màu mk xài : kuelox marker
Bút line trắng:gelly roll 08
Bút line đen: for drawing 0.2

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

20 Replies to “Cách mk vẽ mắt anime ( how to draw anime eyes)”

Leave a Comment