Cách nhập số Mũ, bình phương, Lập phương, mét vuông trong word thật đơn giản

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

2 Replies to “Cách nhập số mũ bình phương trong word, và excel nhanh nhất”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *