Các bạn có thể download code VBA hàm nội suy tại page sau:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “CÁCH TẠO ADD-IN TRONG EXCEL”

  1. Nếu muốn lưu luôn bảng giá trị trong ví dụ của anh vào add-in để sử dụng lại cho các bảng tính khác thì làm thế nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *