Xà lách xon xoong son, cresson, watercress, Nasturtium Officinale,…là loại cây rau trồng trong nước hoặc đất sình, sống lưu niên (perennial). Có thể trồng bằng.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *