Cách trồng hành lá dể nhất | Easy way to plant green onion | Cuộc sống ở Mỹ Hành lá rất thông dụng trong các món ăn Việt. Và nó không thể thiếu trong thực…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

21 Replies to “Cách trồng hành lá dể nhất | Easy way to plant green onion | Cuộc sống ở Mỹ”

  1. 안녕하세요.
    한국에서는 이 식물을 "대파"라고 불러요^^
    이렇게 해놓으면 계속 자라서 너무 좋을것 같아요!
    좋은 정보 굿이에요!

  2. Chị chia sẻ cách trồng hành lá hay quá, em cũng sẻ trồng thử để mùa đông cũng có hành ăn. Chị trồng được tốt quá.

Leave a Comment