Nhà tôi có cây hoa hồng nhung Hôm nay tôi sẽ nhắn cho nó ra ngắn có hoa đợt mới nữa sẵn tiện lấy nhánh nó chồng luôn mong được thêm cây con nha các bạn.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *