Trong số các loại rau cải, rau cải cầu vồng ít bị sâu bệnh nhất. Chỉ cần các bạn làm theo cách mình đã đề cập chi tiết trong video này, chắc chắn các bạn sẽ trồng rau cải cầu vồng thành công.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

One Reply to “Cách trồng rau cải cầu vồng hữu cơ siêu đẹp”

Leave a Comment