Rau lang rất dễ trồng. nhất là trồng để ăn ngọn. Mời quý vị xem cho vui!

Từ khóa liên quan: cách trồng rau lang,thu hoạch rau lang,thu hoạch sà lách xoong,Thanh Nguyen,cuộc sống canada

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *