#gachoichannel

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

30 Replies to “Cách vần gà tơ đến lúc ra đấu trường?”

  1. vần hơi có ngĩa là vần như thế nào bạn ,,,mình chưa khi nào chơi gà nên không hiểu bạn giải thích đoạn này giúp mình hiểu chút dược không ,,………cảm ơn bạn:

  2. Gà vần hay ko nghỉ bao nhiu ngày vần lại đk kungx khó nói nếu cứ vần đòn hết kì xong sang vần hơi chắc khó ổn vần hơi vần đòn xen kẽ xong đến kì vần hơi cuối nghỉ 15 ngày nhưng trong lúc ngir cho gà chạy lồng để khỏi bết xong thu bắn chân ít phút thấy ok nghỉ 5 hôm xút mới ok nạ

Leave a Comment