chúc các bạn xem phim vui vẻ!

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

20 Replies to “cách vẽ anime boy đơn giản”

  1. Đ…đơn giản qué phải g…gọi là đơn giản v…vãi nồi lun đ…đó (đẹp vãi mà khi vẽ ra thì ) =.=

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *