Đọc sách giữa trưa
Cafe Hàng Hành
Truyện ngắn : Nguyễn Huy Thiệp
Đọc : Phạm Thanh Tùng
Ảnh : Lê Thiết Cương, Phạm Thanh Tùng

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

2 Replies to “cafe Hàng Hành-Nguyễn Huy Thiệp-mc Trần Thiện Tùng.wmv”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *